Our Team

President: Kul Prasad Adhikari

Vice President:  Nar Maya Gurung

                        &

                                     Purna Bahadur Gurung

Treasurer: Indra Bahadur Thapa

Secretary:  Shivaraj Adhikari

Board Members:

 Ram Bahadur K.C

Ganga Maya Gurung

Krishna Bahadur Thapa

Kamal Bahadur Thapa Chhetri

Purna Bahadur Bhujel

Tirtha Bahadur Subedi

Kamal Bahadur Thapa

Baikuntha Raj Adhikari

Yas Bahadur Gurung

Yam Bahadur Gurung

Manager:

Surya Bahadur Thapa